Klippeworkshop, paneldebat og foredrag i USA

I maj 2019 var jeg i saksens tjeneste i USA. University of Wisconsin-Madison havde inviteret mig til at deltage i symposiet “Sustaining Scandinavian Folk Arts in the Upper Midwest”. Ved arrangementet deltog skandinaviske og amerikanske kunstnere, universitetsforskere og undervisere. Det hele handlede om at demonstrere og drøfte, hvordan skandinaviske kulturtraditioner kan fastholdes og formidles.

Formålet med symposiet var at skabe rammer for, at skandinaviske og amerikanske kunstnere, universitetsforskere, undervisere fra Wisconsins skoler m.m. kunne mødes for at demonstrere og drøfte, hvordan skandinaviske kulturtraditioner kan fastholdes og formidles. I den forbindelse også at drøfte hvilke valg af kommunikationskanaler og -processer, der kan medvirke til at skabe engagement om kulturtraditionerne på tværs af generationer.

Min deltagelse i symposiet skulle også medvirke til at styrke og fastholde de kulturelle bånd, der over årene er skabt mellem Danmark og USA.

Ved symposiet lavede jeg en række klippeworkshops, deltog i paneldebatter og holdt foredrag om mine erfaringer som papirklipkunstner, herunder mine internationale oplevelser i USA og Japan.

Det var en kæmpeoplevelse. Se flere fotos fra turen på min facebookside.

Læs artiklen “På sporet af rødderne: Tarupborger gjorde Wisconsin-folket klogere på fortiden“.

Min deltagelse i symposiet blev gjort muligt via støtte fra Statens Kunstfond.

Læs mere om mine papirklip workshops såvel online som fysiske workshops.

Danish Paper Cut Artist Torben Jarlstrøm Clausen speaks about his paper cuts at University of Wisconsin-Madison, USA